Närodlad honung

Det är vi som är biodlarna i Björnlunda Honung, Björn och Dan.

Min biodling
1996 började jag min biodlingskarriär genom att jag hämtade en svärm i ett äppelträd hos en bekant. De första åren var biodlingen en ren hobby, antalet kupor var litet, och varje besök hos bina var en skräckblandad njutning. Mina första bin var rasande aggressiva och sticklystna, jag kämpade med att byta drottningar, och fick med tiden bättre bin.

2001 bestämde jag mig för att satsa på en större biodling, jag gick med i Biodlingsföretagarna och antalet kupor har sedan dess vuxit för varje år, för att hösten 2021 vara över 600. Biodlingen är sedan 2002 en heltidssysselsättning, sedan 2018 är vi två som jobbar heltid, dessutom behövs en eller två skolungdomar eller praktikanter under sommaren.

Slungning och tappning av honungen sker i en IP-livsmedelsgodkänd lokal i Björnlunda.

Björn och Dan odlar drottningar